MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy Przedszkolem Samorządowym w Rozogach "Kraina Uśmiechu". Tradycją naszej działalności jest wychowywanie i nauczanie dzieci w integracyjnym systemie kształcenia. Otaczamy opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie naszej gminy. Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć takie przedszkole w którym wszyscy będą mieli szansę pełnego rozwoju.

Wartości, którymi się kierujemy, to: radość z osiągania sukcesu, umiejętność współdziałania,  wzajemne poszanowanie, w tym niepowtarzalność każdego z nas.

Nasz zespół wyróżnia potrzeba ciągłego doskonalenia się, konsekwencja w dążeniu do celu, umiejętność wspólnej pracy oraz radość tworzenia.


OFERTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i wymaganiom dzieci, rodziców i czasów, w których żyjemy, naszą pracę organizujemy tak, aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci, rozwój ich zainteresowań, zdolności. Organizujemy zajęcia z różnych obszarów edukacji oraz aktywnie uczestniczymy w konkursach przedszkolnych, między przedszkolnych, gdzie nasze dzieci zajmują czołowe miejsca, potrafią się godnie zaprezentować.
W trosce o zdrowie i sukcesy naszych podopiecznych, wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, potrzebującym pomocy. W tym celu odbywają się w naszej placówce następujące zajęcia dodatkowe:

- Terapia pedagogiczna.
- Terapia logopedyczna.
- Religia.
- Rytmika.
- Zajęcia regionalne.

WIZJA PRZEDSZKOLA


Podczas procesu realizacji wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, zależy nam, aby nasi wychowankowie, osiągając gotowość szkolną:

- znali samych siebie, własne możliwości, swoją wartość i indywidualne uzdolnienia,
- lubili siebie i innych,
- wierzyli w siebie- umieli pokonywać trudne sytuacje,
- rozumieli uczucia innych,
- byli swobodni w relacjach z dorosłymi,
- umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych, mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem,
- umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.


Przez cały rok szkolny prowadzony jest program Przyjaciele Zippiego.
Co to jest program Przyjaciele Zippiego?

Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci o różnych umiejętnościach. Nie koncentruję się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Prowadzony jest w szkołach i przedszkolach. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkolenia, aby prowadzić zajęcia. Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Wiele usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Każde opowiadanie jest zilustrowane za pomocą zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy. Cały program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Doświadczenie wskazuje, że dzieciom się bardzo podoba.