Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

„Nasze Przedszkole” - Program edukacji przedszkolnej MAC
Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska .


„Jesteśmy dziećmi Bożymi " - program nauczania religii rzymskokatolickiej
Podstawowym celem wychowania religijnego w wieku przedszkolnym jest ukazanie Boga jako dawcy wszelkiego dobra.


„Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania”
Autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska na podstawie badań i obserwacji sześciolatków i młodszych uczniów - przedstawiają programy działania, które pomogą uczyć dzieci:
-    skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania tego, co ważne;
-    skutecznego uczenia się wierszy na pamięć;
-    uważnego patrzenia i zapamiętywania;
-    zapamiętywania szeregów czynności i przewidywania, co będzie dalej;
-    uważnego słuchania, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne;
-    prezentowania siebie, a także obdarzania uwagą innych i zapamiętywania, jak wyglądają i jak się nazywają.


Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa E. Gruszczyk - Kolczyńskiej E. Zielińskiej
Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym. Zawiera ćwiczenia i metody pracy z dzieckiem, które dzięki zaangażowaniu dzieci, doświadczaniu stanowią podstawę tworzenia pojęć, umiejętności  i rozwoju myślenia.


Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
Założeniem metody jest integrowanie funkcji wzrokowo - słuchowo-ruchowych, stymulowanie rozwoju psychomotorycznego. Jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami prowadzi również do kształcenia zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Metoda oddziałuje też na inne funkcje psychiczne, sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości. Ma za zadanie uzupełnienie stosowanych.