Osiągnięcia ekologiczne

Od kilku lat dzieci i nauczyciele biorą udział w Programie Ekozespołów. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w warsztatach ekologicznych organizowanych przez ODN w Olsztynie, przez co doskonalą swój warsztat pracy z dziećmi. W ramach ekozespołów prowadzone są na terenie placówki działania mające wyrobić w wychowankach poczucie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.

 

Przedszkole co roku bierze udział w kolejnych edycjach konkursu ekozespołów.
 

Naszym sukcesem jest otrzymywanie następujących nagród:

 


- nagroda za udział w III edycji wojewódzkiego konkursu "Opiekunowie środowiska w moim przedszkolu. Pod hasłem: Żywność. Zakupy"

- dyplom za udział w X edycji wojewódzkiego konkursu "Ekozespoły chronią klimat"- Nagrody główne w IV I V edycji organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy współpracy z Fundacją GAP Polska w Warszawie.

 

Wojewódzki konkurs ekozespołów

 

W ramach realizowanego projektu "W krainie uśmiechu ? bawię się, uczę i poznaję świat" wspieranego przez rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2008r, prowadzone były dodatkowe zajęcia ekologiczne.

 

 

Nagroda za udział w VI edycji wojewódzkiego konkursu ekozespołów organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej pod hasłem: Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny.

 

 

 

Otrzymanie certyfikatu w programie "Przyjaciele Natury"